Lopen als therapie bij stressklachten

In maart 2020 behaalde ik - na een driedaagse opleiding, een praktische stage en een eindexamen bij runningtherapie.be - het certificaat van Running Therapeut.

Looptherapie (running therapy) is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop (of andere beweegvormen zoals wandelen) in de natuur bij mensen met een depressie, overmatige stress, burn-out of andere psychische klachten.

Het kan deel uitmaken van een multidisciplinaire aanpak, naast medicatie en psychotherapie of het kan een eerste stap zijn in het behandelplan van psychische klachten.

Het doel is om 3 loopmomenten per week te plannen waarbij progressief wordt toegewerkt naar een rustige ononderbroken duurloop van 5 km of 30 minuten. 

Minstens twee loopsessies per week gebeuren onder begeleiding van de runningtherapeut.

Er wordt aandacht besteed aan de looptechniek, de opwarming, de ademhaling, de zintuigelijke prikkels, ontdekken en bewaken van de eigen grenzen, ontspanning, spierversterking,... en dit op maat van de cliënt. 

De effecten van runningtherapie zijn uiteenlopend, gaande van een beter zelfbeeld, gevoel van eigenwaarde, minder stress, minder depressieve klachten of neerslachtige momenten,... over een betere conditie, meer energie, een fitter gevoel, een lager gewicht,... tot een sterker sociaal netwerk.

De sessies duren telkens een uur, waarvan het grootste deel wordt besteed aan het trainen zelf (op een vooraf vastgelegde locatie), maar ook een deel aan het coachingsgesprek. 

Een uur kost € 60,00 inclusief BTW. 

Indien u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, mogen wij u dan vriendelijk vragen om deze minimum 24h vóór uw afspraak telefonisch te annuleren op 0498 586 329Op die manier kan uw plaats nog worden ingenomen door een andere cliënt. Uitzonderingen hierop zijn uiteraard onvoorziene situaties zoals ziekte of ongeval de dag van de afspraak zelf.