NUTRiiMO - Nutrition en Mouvement
Mes forces
Communication efficace sur la santé
Politique de santé cohérente
changement de comportement réussi

Une alimentation saine dans une style de vie active

 

Mijn visie

  • Een lang, gelukkig en gezond leven is voor een belangrijk deel afhankelijk van factoren die we zelf in de hand hebben. Helaas zitten we vaak gevangen in oude gewoonten en inzichten en wordt elke poging om deze gewoonten te veranderen teniet gedaan door gebrek aan geloof in eigen kunnen, aan wilskracht, aan inzicht, aan kennis en vooral aan goede begeleiding en aanmoediging. 
  • Het geheim van een goede mentale en fysieke gezondheid op korte en lange termijn begint met inzicht in het eigen gedrag en in de eigen valkuilen en in het definiëren en visualiseren van persoonlijke gezondheidsdoelen. Duurzame gedragsverandering is een lang en moeilijk proces waarbij een multidisciplinaire en holistische benadering  de sleutels vormen tot succes. 

Mijn missie

  • NUTRiiMO wilt mensen helpen doorheen dit veranderproces door hen handvaten aan te reiken om nieuwe gezonde gewoonten aan te leren en te behouden
  • NUTRiiMO helpt mensen in het behalen en behouden van een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een multidisciplinaire benadering en een totaalaanpak met aandacht voor voldoende beweging, gezonde evenwichtige voeding en een goede mentale veerkracht zijn de sleutels tot succes op lange termijn. 
  • Door oplossingsgericht coachen wordt duurzame gedragsverandering nagestreefd waardoor gezond leven een bewuste keuze en een tweede natuur wordt. 
  • NUTRiiMO leert mensen op een gezonde en respectvolle manier omgaan met hun lichaam en leert hen de grenzen van hun fysiek en mentaal vermogen herkennen en bewaken.

Mijn belofte

Verwacht evidence based gezondheidsinzichten, technieken en methoden, verwacht authenticiteit , verwacht verwondering, verwacht persoonlijke benadering, verwacht kennis van zaken en expertise, verwacht positieve mindset, verwacht hard werken, verwacht opluchting, verwacht keuzevrijheid, verwacht uitdagingen, verwacht flexibiliteit, verwacht trots, verwacht voldoening, verwacht vreugde, verwacht gezondheid, verwacht energie

 

Mijn aanbod

Graag meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina