Droomt u van een bedrijf waar alle medewerkers s'ochtends fluitend en met de glimlach aan hun werkdag beginnen en waar ziekteverzuim u 's nachts niet uit uw slaap houdt? 

 
Een eerste stap om dit te realiseren is het opstellen van een duurzaam, preventief gezondheidsbeleid waarin ruimte en aandacht is voor gezonde voeding, voldoende beweging, aanpakken van het sedentair gedrag, rookstop, mentaal welzijn en voor drugs-en alcoholontrading op de werkplek. 
 
Een tweede stap is het opstellen van een concreet gezondheidsplan met concrete acties op korte, middellange en lange termijn die de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers kunnen bevorderen en problemen kunnen voorkomen. 
 
Het uitrollen, evalueren en bijsturen van dit actieplan is dan een derde stap.
 
NUTRiiMO heeft de ervaring en expertise in huis om een preventief gezondheidsbeleid en een actieplan op maat van uw bedrijf, samen met u en uw medewerkers, uit te werken tot een geïntegreerd en gedragen project. Een beleid dat in het DNA van uw bedrijf is ingebed en dat mee evolueert met de veranderingen binnen uw bedrijf die noodzakelijk zijn om een performante speler te blijven in uw markt en in uw segment. 
 
Een effectief, coherent, duurzaam, gedragen preventief gezondheidsbeleid is geen one shot en is meer dan het ter beschikking stellen van een fruitmand, het deelnemen aan een Warmathon of het ophangen van een poster van de beweegdriehoek in de koffiehoek of de personeelsrefter.  
 
NUTRiiMO begeleidt u en uw team doorheen het ganse traject, vertrekkende bij de analyse van de huidige situatie tot en met het afleveren van een concreet meerjaren actieplan en het begeleiden van de acties.
 
Een begeleidingstraject  op maat is een gefaseerd traject en loopt over ongeveer 6 maanden. Het totaal aan contactmomenten tussen de coach en de werkgroep beslaat 12 tot 15 uren, opgesplits in workshops van telkens 3 uren. 
 
Vervolgens wordt de eerste fase van het actieplan uitgerold en na een periode van minstens 3 maanden geëvalueerd en bijgestuurd. 
 
Op basis van deze evaluatie wordt dan gewerkt aan een meerjarenplan waarin nieuwe gezondheidsthema's en -activiteiten worden ingepland en georganiseerd.  
 
Interesse? Vraag hier meer info en een voorstel op maat van uw wensen, uw behoeften (én die van uw medewerkers) en van het beschikbare budget.