Lopen als therapie bij stressklachten

Looptherapie (running therapy) is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop (of andere beweegvormen zoals wandelen) in de natuur bij mensen met depressieve sympltomen, overmatige stress, burn-out of andere psychische klachten.

Het kan deel uitmaken van een multidisciplinaire aanpak, naast medicatie en psychotherapie of het kan een eerste stap zijn in het behandelplan van psychische klachten.

Meer info